Qfibre

Mikrozbrojenie do betonu (Ø 32 μm)
 • redukują powstawanie rys skurczowych
 • poprawiają wodoszczelność
 • uodporniają na działanie cyklów mrozu i topnienia
 • podwyższają odporność na ścieranie
 • podwyższają wytrzymałość świeżego betonu
 • podwyższają ognioodporność
 • redukcją segregacje składników

Właściwości
Włókna Qfibre wykonane z czystego, obojętnego chemicznie polipropylenu, o właściwościach gwarantujących ich łatwą zwilżalność w kontakcie z wodą i ich wybitnie dobrą rozprowadzalnośd w mieszance betonowej lub w zaprawie.
Dodanie włókien polipropylenowych Qfibre do mieszanek betonowych powoduje:
 • Prawie zupełną eliminację rys skurczowych i mikropęknięć jako możliwych punktów wejściowych dla wody i dla korodujących roztworów soli. Eliminacja rys skurczowych w betonie zapobiega konieczności stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych oraz poprawia szczelność i ogranicza jego przesiąkliwość .
 • Obniżenie kapilarności betonu i tym samym ograniczenie zmniejszenie wodoprzepuszczalności i nasiąkliwości jak ograniczenie penetracji betonu przez chemikalia; ograniczenie korozji betonu oraz stali zbrojeniowej chroniąc zbrojenie konstrukcyjne żelbetu przed korozją.
 • Zwiększenie odporności powierzchni betonu na ścieranie ponieważ zamknięta powierzchnia betonu jest bardziej szczelna na ciecze powodujące korozje betonu lub żelbetu
 • Zwiększenie udarności i odporności na rozkruszanie o ponad 15% ; poprzez zwiększenie trwałości wyrobów betonowych i żelbetowych wykorzystując ten efekt w prefabrykacji poprzez wcześniejsze rozformowywanie prefabrykatów (odporność na uszkodzenia podczas transportu).
 • Polepszenie urabialności betonu oraz odporności na segregację składników jak i spójności i jednorodności betonu; Rozprowadzone równomiernie w masie betonowej włókna ograniczają opadanie cięższych składników i nadmierne wypływanie wody w postaci mleczka cementowego na powierzchnię betonu.
 • Polepszenie reologii betonu natryskowego ( shot cret; torkret) prowadzącą do wyraźnej redukcji odprysku. Działanie stabilizujące włókien propylenowych powoduje,że są wykorzystywane przy naprawie konstrukcji żelbetowych..
 • Zwiększona mrozoodporność a co za tym idzie, nie postępuje proces łuszczenia się powierzchni betonu podczas eksploatacji
 • Polepszenie przyczepności urabialności zapraw np.zapraw tynkowych.
Przeznaczenie
Włókna Qfibre tworzą w mieszance betonowej przestrzenną siatkę, która pełni rolę mikrozbrojenia eliminując konieczność stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych i dając wiele pozytywnych efektów.
Włókna
Qfibre jako dodatek polepszający właściwości betonów stosuje się:
 • w pracach wykończeniowych budynku – np.jako dodatek do zapraw i wylewek , wykonywania sztukaterii do szpachlówek
 • w budownictwie przemysłowym np. do wykonywania posadzek o podwyższonej odporności na uderzenia, odporne na ścieranie i na temperaturę, do wykonywania nawierzchni lotnisk
 • w prefabrykacji elementów betonowych np.do produkcji prefabrykatów o wielu rozmiarach oraz prefabrykatów cienkościennych, takich jak kręgi, galanterii betonowej - krawężników, płytek chodnikowych dachówki cementowej, kostki brukowej
 • w budowie tuneli i w budownictwie drogowym np.budowa dróg, parkingów, chodników itp.
 • w budownictwie hydrotechnicznym np.do budowy zbiorników do wykonywania nowych i naprawy starych falochronów itp.
 • w produkcji betonów specjalnych np. do produkcji betonu komórkowego, natryskowego, itp.
Dozowanie
 • zapobiegając powstawaniu rys skurczowych:       0,6 - 1,0kg na m³ betonu

Qfibre należy dozować do jeszcze suchej mieszanki, lub bezpośrednio po dodaniu wody

Czas mieszania:
 • w gruszce betonowej: około 1 min. na 1 m³ betonu
 • w mieszalniku przemysłowym: około1 min
Przechowywanie
Qfibre należy przechowywać w warunkach przy wilgotności < 65 % w.w. i Temperaturze mniejszej niż 35ºC
Przydatność do użycia: 3 lata od daty produkcji w w/w warunkach
Dane techniczne
   
Barwa:       
kolor naturalny
polipropylenu PP-biały
 Cienkość : 7,0dtex
 Wytrzymałość na rozciąganie (wg. EN ISO 20 62): 400 (+- 10%) N/mm²
 Wytrzymałość w stosunku do cienkości: >35cN/tex
 Baza chemiczna: Polipropylen
 Gęstość (wg. EN 542 przy +20ºC): 0,91 g/cm³
 Średnica włókna (wg. EN ISO 2062): >32mikrony
 Długość włókna: 6mm, 12mm, 18mm, 20mm
  Profil włókna (wg.ENISO2062): okrągły
 Rozciągliwość (wg. EN ISO 2062): 40-70%  
 Rozprowadzalność w betonie: 1 do 6

Informacje logistyczne
        opakowanie typ opakowaniaopakowanie zbiorcze
paleta
  
 150gtorebka
40 szt.
1600 szt.
  600gtorebka12 szt.480 szt.
  900gtorebka7 szt.280 szt.
  20kgworek1 szt.16 szt.
  450kgBig-Bag-1 szt.