http://www.farkom.pl/simeplast/

Zimobet

Domieszka przeciwmrozowa do zapraw, betonów i klejów (-5,-12°C)
  • obniża punkt zamarzania betonu
  • przyśpiesza wiązanie cementu i twardnienie betonu
  • szybko uzyskuje bezpieczną wytrzymałość chroniąc świeży beton przed zniszczeniem
  • uzyskuje dodatkowy przyrost wytrzymałości betonu lub zaprawy w terminach powyżej 28dni.

Właściwości
Zimobet jest domieszką bezchlorkową, przeciwdziałająca zamarzaniu betonu lub zapraw cementowych i umożliwiająca narastanie wytrzymałości w niskich temperaturach. Umożliwia prowadzenie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur i mrozów do –5°C. Praktycznie stosowany jest bez problemów nawet w temperaturach do –12°C przy elementach o większej masie betonu i starannym okryciu natychmiast po zabetonowaniu. 
Przeznaczenie
Zimobet umożliwia produkcję, transport i układanie w okresie zimowym wszelkich betonów konstrukcyjnych,  zwykłych i specjalnych, towarowych przewożonych na znaczne odległości i stosowanych w prefabrykacji betonowej, w tym do wyrobów wibroprasowanych.
Zimobet umożliwia produkcję betonu metodą zimnych mieszanek, co pozwala na znaczne oszczędności w stosunku do tradycyjnych ciepłych mieszanek betonowych. Beton z Zimobet-em  nie wymaga dodatkowego ogrzewania na budowie, lecz jedynie starannego okrycia (folie, maty, plandeki itp.).
Dozowanie
Zimobet zaleca się stosować w ilości od 1% w stosunku do masy cementu. Zwyczajowa dawka to 0,5kg / 50kg cementu.
Zaleca się dozowanie domieszki równocześnie z wodą zarobową, lub bezpośrednio do mieszarki w końcowej fazie mieszania betonu.
Zimobet może być stosowany do wszystkich cementów krajowych, jednakże najbardziej zalecane w czasie mrozów są cementy portlandzkie czyste CEM I z symbolem R.
Przechowywanie
Zimobet należy przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach.
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Dane techniczne
      
postać: ciecz bezbarwna, lub o zabarwieniu słomkowym
 gęstość: 1,29 g/cm³
 pH:
6,0-7,0
 zawartość masy suchej: 43,0-45,0 % (m/m)
 rozpuszczalność: całkowicie rozpuszczalna w wodzie

Informacje logistyczne
           opakowanie
typ opakowania
opakowanie zbiorcze
paleta
 1kg
butelka
15 szt.
480 szt.
 5kg
kanister
4 szt.
114 szt.
Pliki do pobrania