http://www.farkom.pl/simeplast/

Qspeed

Plastyfikator do betonu, przyśpieszacz wiązania
  • silnie uplastycznia mieszankę betonową, umożliwia redukcję wody zarobowej o ok. 20%
  • przyśpiesza narastanie wytrzymałości w okresie początkowym i podwyższa wytrzymałość końcową
  • poprawia wodoszczelność i nasiąkliwość betonu
  • umożliwia rozformowanie prefabrykatów już po 12-16 godzinach

Właściwości
Qspeed jest bardzo efektywnym superplastyfikatorem upłynniająco-przyspieszającym o działaniu kompleksowym. Szczególnie zalecany w prefabrykacji betonowej i do betonów wysokowartościowych, oraz w niższych dozowaniach do betonów towarowych zwykłych, wodoszczelnych i wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność bardzo szybkiego rozszalowania i obciążenia konstrukcji. Umożliwia prowadzenie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur do - 3 °C. Jest oceniony pozytywnie w zakresie ochrony zbrojenia stalowego.
Przeznaczenie
Qspeed ułatwia produkcję, transport i układanie wszelkich betonów konstrukcyjnych zwykłych i specjalnych, w tym towarowych, oraz stosowanych w prefabrykacji betonowej. Ponadto:
  • umożliwia rozformowanie prefabrykatów już po 12-16 godzinach, w tym również stropów monolitycznych wykonanych z betonu wyższych klas po 1 dobie
  • zalecany do konstrukcji żelbetowych o szybkim obiegu szalunków stopy fundamentowe, słupy, fundamenty pod maszyny
  • przy odpowiednim zastosowaniu materiałowo - recepturowym umożliwia wykonanie betonów o bardzo dużej płynności, bardzo zbliżonej do betonów samozagęszczalnych
  • umożliwia produkcję tzw. betonów wysokowartościowych do 100 MPa (szczególnie z użyciem mikrokrzemionki, popiołu aktywowanego FLUBET), pozwala również na swobodne betonowanie w temperaturach obniżonych do -3°C
Dozowanie
Qspeed stosuje się od 0,5 do 2,5 % masy cementu, przeciętnie 500 ml na 50 kg cementu optymalne dozowanie należy ustalić indywidualnie. Dobrze współdziała ze wszystkimi rodzajami cementów, jednak w prefabrykacji zaleca się cement czysty CEM I 32,5R i 42,5R. Dobre rezultaty uzyskuje się w betonie towarowym z użyciem tańszych cementów z dodatkami lub dodając popioły.
W przypadku zgęstnienia mieszanki, np. w czasie awaryjnego postoju betonowozu na budowie, zaleca się upłynnienie betonu niewielką ilością Qspeed (dodatkowe przemieszanie w betonowozie przez kilka minut na szybkich obrotach mieszalnika).
Przechowywanie
Produkt Qspeed należy chronić przed nasłonecznieniem i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach.
Trwałość min. 1 rok
Dane techniczne
      
 Baza surowcowa:
wodny roztwór żywicy
melaminowo formaldehydowej
 

Postać domieszki:

płynna
 Gęstość:
1,15+/-0,02
 pH:
7-9
Informacje logistyczne
  opakowanietyp opakowania
opakowanie zbiorcze
paleta
        
1l
butelka
15 szt.
480 szt.
 5l
kanister
4 szt.
114 szt.
Pliki do pobrania